Hành tím Lý Sơn

Liên hệ

Xuất xứ: Lý Sơn (Việt Nam)

 

Liên hệ nhà cung cấp:
Email: foodtramanh@gmail.com
ĐT: 028.2253.7392 - 0903 939 264
Category:
0903 939 504