CÔNG TY TNHH MTV SXKDDV TRÂM ANH

Công ty TNHH MTV SXKDDV Trâm Anh

Công ty TNHH MTV SXKDDV Trâm Anh

  •  Tp. Hồ Chí Minh: 133 An Phú Đông 3, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Đà Nẵng: S14 Trương Định, phường Mân Thái, Q.Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng.
  • Email: marketing@tramanhfood.com
  • Số điện thoại: 028.2253.7392