Trâm Anh – Chặng đường 10 năm phát triển

Trâm Anh – Chặng đường 10 năm phát triển

“Có ai đó đã nói cuộc sống là những chuyến phiêu lưu. Và tôi đã quyết định rời xa quê hương để phiêu lưu với những ước mơ của mình. Hơn 15 năm xa quê hương, tôi đã biến ước mơ thành sự thật: thành công nơi đất khách. Nhưng quê hương trong tôi vẫn...

READ MORE