Mạng Lưới Phân Phối

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất, đóng gói các mặt hàng: • Đặc sản mắm nhĩ (chính gốc Nam Ô Đà Nẵng) • Đặc biệt chuyên cung cấp các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao như nấm tươi, rau sạch… Hiện tại sản phẩm của công ty được

READ MORE